VŠENICE  63,   338 24,  OKRES ROKYCANY,    TELEFON / FAX  371 791 619 , Po - Pa 7.00 - 17.00

      objednávky, zakázky       

     

371 791 619 

e-mail pro firmu HELAS

          výroba   Lhoták           

 

775 743 775

e-mail pro pana Lhotáka

          výroba  Hering           

    

775 743 776

e-mail pro pana Heringa

      

      programátor  Jelínek    

 

775 743 774

e-mail pro pana Jelínka

Informujte se na  uvedených číslech a e-mailových adresách o možné  spolupráci s naší firmou.

v  á  š       p  a  r   t   n   e   r      v       z  á  m é  č  n  i  c  k   é      v  ý  r  o  b  ě      a      p   á   l   é   n   í        l   a   s   e   r  e  m

.