Základní informace o pálícím laseru TRUMPF 3030:

Stroj pracuje na principu létající optiky. To znamená: laserový paprsek se pohybuje po pracovní oblasti. Tak se dosáhne nezávisle na hmotnosti zpracovávané desky-vysoké rychlosti zpracování.Rám stroje je uzavřený.Laser a obslužná deska jsou integrovány v rámu stroje. Přívod plechové desky a odběr dílů ze stroje se provádí prostřednictvím automatické výměny palet.Časově paralelní zakládání a vykládání ze třech stran jsou samozřejmostí.Pohodlnou obsluhu zabezpečuje otevřený moderní řídící systém.Laserová řezací zařízení Trumatic vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním požadavkům. Pro ochranu před rozptýleným zářením je pracovní oblast  uzavřena  ochrannou kabinou z makrolonových desek, které umožňují současně sledování procesu zpracování. K ochraně obsluhujícího a ochraně životního prostředí se kouřové plyny a řezný prach účinně likvidují přes vícekomorový odsávací systém a kompaktní odprašňovací zařízení.Laserový paprsek je multifunkční nástroj. Jeho silnou stránkou je zpracování nejrůznějších materiálů v oblasti tenkých i tlustých plechů. Geometrie dílu může být konstruována jednoduše nebo komplexně. Laserový paprsek zpracovává vše do stavu montážní připravenosti.

v  á  š       p  a  r   t   n   e   r      v       z  á  m é  č  n  i  c  k   é      v  ý  r  o  b  ě      a      p   á   l   é   n   í        l   a   s   e   r  e  m

.